۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

تغییر

دیروز با دوستی صحبت می کردیم، گفته شد که برخی رسانه ها مثبت اندیش نیستند، دائما" از زمین و زمان خرده می گیرند به مردم امید نمی دهند، از پیشرفت ها و تغییراتی که در زندگی مردم رخ می دهند گزارش نمی دهند.


کمی فکر کردم، حرف هایش بجا بود، برخی وقت ها من هم در اینجا به این مرض گرفتار می شوم.

هفته گذشته هفت پروژه در سیغان افتتاح شد، سیغان یکی از ولسوالی هایی بامیان است که عمدتا" تاجیک نشین است ولی هزاره ها هم حداقل یک چهارم این ولسوالی را تشکیل می دهد، افتتاح ساختمان اداری ولسوالی مهمترین آن بود، ساختمان چهار ولسوالی دیگر طی چند سال اخیر ساخته شده بود، تا حالا ولسوالی ها فاقد تعمیر بوده اند!!


یونسکو هم دو مرکز آموزشی در حیدر آباد ساخته، حیدر آباد در مرکز بامیان قرار دارد که بیش از 500 خانواده در آن زندگی می کنند، ساختمان دو مکتب و یک کلینک هم بطور اساسی جدیدا" ساخته شده و آب لوله کشی هم پارسال از دره دوکانی کشیده شده و برق آبی هم دو سال پیش، حال آنکه در زمان طالبان اکثر این خانه ها خراب و سوختانده شده بود.


یک موسسه دیگر بنام دافکو نیز سیستم تصفیه شنی آب را برای مردم یک قریه آموزش داده و برایشان ساخته است، توضیحات بیشتر را در زرد سنگ  بخوانید، بامیان با آنکه آبهای جاری و چشمه سارهای فراوان دارد اما فاقد آب صحی (بهداشتی) است.

هیچ نظری موجود نیست: