۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

حمایت از حقوق بشر در ایران

چند روزی بود که از اینترنت دور بودم، امروز فرصتی دست داد تا گزارشات متنی و تصویری دفاع مردم ایران را از حقوق انسانی شان را بخوانم و بنگرم.
برای چهره گلگون "ندا آق سلطان" خیلی متأثر شده و اشک ریختم.

امروز مردم ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش محروم اند، حق رأی، حق دسترسی به عدالت، حق آزادی بیان و ابراز عقیده، آزادی اجتماعات، تظاهرات، آزادی و محرمیت شخصی، آزادی مطبوعات، مکالمات و ...

چند سالی است در زمینه حقوق بشر مطالعه می کنم، بسیاری از حقوق و آزادی هایی که اشاره کردم برای مردم افغانستان که اکثرا" اطلاعی از آنها ندارند تضمین شده است و دولت هم جرأت تخطی از آن را ندارد و ملت ایران شایسته ی دارا بودن این حقوق و آزادی ها هستند.

چقدر خوب است که نهاد های مدنی و سازمان های مدافع حقوق بشری در افغانستان از نقض گسترده حقوق بشر که حقوق جهانی است واکنشی از خود نشان دهند تا قوت قلبی باشد برای مبارزین حقوق در ایران.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

www.afghanistan.fi

ناشناس گفت...

برادرعزیز اول انقدررقیق القلب نباش که هرکسی رادیدی اشک بریزی.
اگرقرارباشد چنین باشی پس برای برادران افغانی هرروزباید اشک بریزی که بدست غاصبان قرن هرروزبخاک خون کشیده می شود درهلمند؛ ارزگان؛مشرقی؛ وجاهای دیگر...
وبازهم ایران البته این جمله را شما تعبیر به طرف داری ازاحمدی نژاد نه پندارید او درانتخابات شفاف برینده شده او همین مقدارمردم ازو حمایت کرده اگرچه که من خودم ازو خوشم نمی یاید اما همون مردمش است وطرف دارانش هستند که رای داده حالا هرچه که است .
همین مردمان که ازانگلیس وامریکا پلید پول گرفته امده درکشورشان اختشاش وهرج مرج ایجاد می کند خوب میشه بدرک واصیل میشه مگراینها نمیداند که انگلیس دشمن ملتهاودشمن ایرانیها و دوشمن مسلمانان جهان است وانها ناقضان حقوق بشر وانهاخودشان تروریستان هستند.
شمابیبنید همین کشورانگلیس رادر افغانستان هم طالبان را کمک می کند هم باانها به ظاهر جنگ دارد که درمیدان مردم بی گناه را شهید می کند چون اصلا دست شان به طالبان نمی رسد.
وازطرف دیگرمها جرین مظلوم افغانی را ازانگلیس خارج می کند درهمین چند روزاخیر 19 نفرازهموطنان مظلوم را بزور پولیس در میدان هوایی بگرام اوردند هرنفر2 پولیس مسلح 19 نفر که ازترس جنگ وترورهمینها درانگلیس خودشان را رسانده بود چرابرگشتاند که گفتند شما واجد شرایط پناهندگی نیستند نه مسیحی شده اید نه بامسیحی ازدواج کرده اید و نه هم جنس گرا هستیدلهذا باید دروطن برگردید و35 نفر را یکماه قبل برگردانیده بودند.

mohabatha گفت...

mr nazari salam..
as u know that , there is some western followers in iran and misuse from this situation and and also misuse form the feeling of some others and want to creates some disputes in iran,,
since song back as we are witness that the western specially UK and USA want to creates problem in muslim countries,