۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه

پنجاب شهر صلح

روز گذشته طی مراسمی در شهر پنجاب این شهر به عنوان چهارمین شهر صلح در ولایت بامیان اعلام شد.
در این مراسم ده میل اسلحه از طرف افراد غیر مسئول به پروگرام آغاز نو یا دایاگ سپرده شد و این شهر از طرف این پروگرام به عنوان شهر صلح اعلام شد.

قرار است یکی دو پروژه متوسط و عمومی در قبال این همکاری مردم در این شهر منظور گردد.
در طی دو سال اخیر این چهارمین شهر ولایت بامیان است که بنام شهر صلح نامگذاری می گردد و به زودی ولایت بامیان به عنوان ولایت صلح اعلام خواهد شد.


هیچ نظری موجود نیست: