۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه

مظاهره دانشجویان

دهها تن از دانشجویان تربیه معلم بامیان امروز دست به تحصن و مظاهره زدند.
6 تن از اساتید این مرکز آموزشی از سوی وزارت معارف به اتهام ترتیب مظاهره و برهم زدن نظم از وظیفه شان سبک دوش شده و این عامل اصلی تحصن و مظاهره دانشجویان را تشکیل می داد.

دانشجویان ادعا داشتند که این 6 تن از برجسته ترین اساتید می باشند، بجای آنها چند استاد بی سواد از مناطق دیگر آمده که هیچ زبان فارسی را نمی دانند.
آنها محمد رضا اداء و مبارز رئیسان معارف و تربیه معلم را مسئول دانسته و ادعا داشتند که آنها توطئه کرده اند.
هم چنین دانشجویان مدعی بودند که ماهانه 1500 افغانی بدل اعاشه مستحق می باشند اما این مرکز ماهیانه 1300 افغانی توزیع می کند.

نماینده هایی از این دانشجویان برای رفع مشکل شان به ملاقات والی صاحب رفتند که نامبرده در جلسه بوده و آنها را نپذیرفته و آنان موضوع را به اطلاع دانشجویان متحصن در بیرون تربیه معلم می رسانند و همگی به طرف شورای ولایتی حرکت می کنند.

تعدادی از نیروهای پلیس کوشش کردند که مانع حرکت دانشجویان گردند و این امر سبب مشاجره تند لفظی و اندک برخورد گردید اما دانشجویان توانستند به طرف شورای ولایتی حرکت کنند که هیچ یک از اعضای شورای ولایتی حضور نداشتند پس از مدتی خانم صفورا ایلخانی نماینده پارلمان در جمع حاضر شده و پس از اطلاع از موضوع وعده رفع مشکل نامبردگان را داد.

گفتنی است که بین اساتید دانشگاه و تربیه معلم تقسیم بندی منطقه ای مثل (غزنی چی، بامیانی، یکاولنگی، سید، هزاره و ...) رواج دارد و اساتید برکنار شده فوق همگی از یکاولنگ می باشند.

تربیه معلم بامیان حدود 320 (حدود 30 دختر) دانشجو دارد و سه سال است که تأسیس شده است و در زمستان گذشته اولین فارغین خود را به جامعه تقدیم کرد.

برخورد همراه با احساسات، خشونت لفظی و آمادگی مبارزه و برخورد با پلیس و عدم اطلاع پلیس از مظاهره و ممانعت از عکاسی توسط خبرنگاران از نقاط منفی این مظاهره بود که نگارنده شاهد آنها بود.
سال گذشته نیز این دانشجویان مظاهره، تحصن و اقدام به بستن سرک کردند که چندین روز به طول انجامید و سر انجام به برکناری رئیس منجر شد.

۲ نظر:

خاک گفت...

عجیب است در کشور که مردمانش از فقر سواد رنج می برند وزرات معارف معلیمین را از وظیفه سبک دوش میکنند.

و این خوب است قبلا برای اهالی روشن میشد که علت برکناری چه بوده اگر دفاع از حق واقعی محصلین باشد این واقعا بک سیه روزی برای مردم بامیان است.

جای خالی بودا گفت...

سلام آقای نظری عزیز

از اینکه دانشجویان تربیه معلم مطالبات منطقی خود ره از طریق یک درخواست مسالمت آمیز بیان کرده اند بسیار برایم خوشایند بود .
امیدوارم که این دانشجویان عزیز از جو سازی های سیاسی و از سیاست زدگی به دور باشند و فقط در پی حقوق دانشجویی - صنفی - خود برخیزند .

برایشان آرزوی موفقیت در احقاق حق شان می کنم. این حرکات می تواند برای مردم بامیان نمایش و آموزش پرسیدن پرسش به روش دموکراتیک باشد.

خداوند کمک شان کناد!