۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

پروژه های صحی

وزیر صحت روز گذشته چند پروژه صحی را افتتاح کرد.
آغاز به کار تعمیر جدید یک کلینیک در قریه حیدر آباد مرکز بامیان و سنگ تهداب گذاری شفاخانه ورس، مرکز تداوی معتادین و مکتب قابلگی از جمله این پروژه ها بود.

والی بامیان خواستار ارتقاء شفاخانه بامیان به شفاخانه آکادمیک بود که وزیر صاحب گفتند موافق هستند، شفاخانه آکادمیک زمینه را برای تربیت کادرهای طبی فراهم می کند.

داکتر فاطمی وزیر صحت هزینه این پروژه ها را حدود دو ملیون دالر اعلام کرد که از محل کمک های موسسه انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و کشور قزاقستان ( شفاخانه ورس ) پرداخت می شود.

داکتر فاطمی بخاطر ارج نهادن به زحمات داکتر احسان الله شهیر رئیس صحت عامه بامیان ایشان را شایسته دریافت تقدیر نامه درجه اول از رئیس جمهور دانستند و افزودند که به زودی این مسئله را تعقیب خواهند کرد.

هم چنین وزیر صحت همراه والی و دیگر مقامات از بازار بامیان و وضعیت بهداشت محیط مراکز ارایه خدمات غذایی از نزدیک دیدن کردند، وضعیت بهداشت محیط، زباله ها، فاضلاب ها و دستشویی های عمومی بسیار ناهنجار بوده و فکر می کنم مقامات محترم هم برای اولین بود که از این محلات بازدید می کردند!

حال که وقت کمپاین است، افتتاح و سنگ تهداب هم زیاد است، ولو آنکه قبلا" افتتاح شده باشد و ...

هیچ نظری موجود نیست: