۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

ساختمان جدید ولایت

ساختمان جدید ولایت، امروز صبح طی مراسمی در شهر جدید مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این شهر حدود 22 ساختمان دولتی ساختمان های خود را درست کرده یا در حال ساخت هستند.
بامیان تاکنون فاقد ساختمان برای ادارات اش بوده است و هر گام برای بازسازی این دیار نوید بخش است و امیدزا.
عکس هایی از این مراسم گرفته ام که تقدیم می کنم.

والی صاحب و رئیس شورای ولایتی در حال بر افراشتن بیرق

این هم خبرنگاران بامیان

سالن جلسات
دفتر مقام ولایت
سرابی در مراسم بهره برداری گفت: چهار سال پیش که به بامیان آمدم، ولایت نه ساختمان داشت و والی نه خانه رهایشی، اما امروز این مشکلات حل شده.

وی خاطره ای را هم نقل کرد: روزهای اول کاری در بامیان یک شخصیت خارجی به دفتر کارم آمده بود، موقع خارج شدن سرش به چهارچوب دروازه برخورد کرده و خون جاری شد و من خیلی شرمسار شدم، ساختمان قدیمی اصلا" در خور و شأن ولایت نبود.

۱ نظر:

ali bakhshi گفت...

hopeful news
made me glad
tanx nazari