۱۳۸۷ بهمن ۲۴, پنجشنبه

کشف دو اثر تاریخی


موظفین امینت ملی روز گذشته دو اثر تاریخی کشف شده از ولسوالی یکاولنگ را به اطلاعات و فرهنگ تسلیم دادند.

قاچاق و سرقت آثار باستانی و تاریخی بامیان موضوع تازه ای نیست، متأسفانه بسیاری از مردم به اهمیت و ارزش این آثار واقف نیستند و بسیاری از دست اندرکاران هم فقط در فکر کسب در آمد و تجارت شخصی از این موضوع اند.

اقدام کارمندان امنیت ملی، تحویل دادن آن در حضور مقامات عالی ولایت و خبرنگاران به اطلاعات و فرهنگ کاری است شایسته تقدیر، امید است با احداث موزیم بامیان آثار بدست آمده برای مردم، نسل های آینده و ... به نمایش گذاشته شود.

هیچ نظری موجود نیست: