۱۳۸۷ اسفند ۴, یکشنبه

اگر از بامیان و قندهاریم

برار قندهاری (کندهاری) یا والی محترم کانادایی- افغانی قندهار در مصاحبه با بی بی سی گفت: علت جنگ در اینجا بی کاری است و در مناطق امن مردم شان به کار و حرفه و پروژه مشغول اند.

به عرض ای برار می رسانم که در مناطق از مو هم که امنیت است ولی کار نیست، بلی موسسات زیادی حضور دارند اما فقط گرد و خاک موتر هایشان را مردم حس می کنند و بس.

و شاید هم تقصیر رسانه ها باشد، بارها به دوستان به ظاهر خبرنگار گفتم که در نشر خبرهای به ظاهر انکشافی کمی تفکر کنند، اینجا برای افتتاح یک پلچک و ... که ارزش آن حدود ده هزار دالر است، محفل می گیرند، شما را خبر می کنند، نان چاشت می دهند و از شما می خواهند که آنرا نشر کنید و شما هم بدون تفکر به آژانس خبری تان می فرستید ( در قبال چند دالر ) و این خبر از طریق رسانه ها بزرگ می شود و مردم می گویند در هزاره جات کار می شود.

۱ نظر:

salam گفت...

من هم با شما كاملا موافقم كه خبر در باره بازسازي در باميان زاياد است ولي باز سازي نيست. وقتي با هموطناني كه باميان را نديده اند در باره باميان و خرابي آن گپ مي زنم نمي پذيرند كه باميان اين قدر خراب باشد. به طور مثال دولت ايتاليا يك پل بسيار خرد در كنار پل قبلي در سر بازاربراي تردد اطفال ساخته است. شايد هزينه اين پل كمتر از يك هزار دالر باشد. ولي قرار بود اين پل را والي صاحب افتتاح كند. و يك نوشته بزرگ هم داشت كه "اهداي دولت ايتاليا به كودكان باميان" من اول خنديدم ولي بعد گريه كردم كه ما چگونه ادم هاي هستيم. وقتي هم از والي انتقاد كني مي گويتد كه به افتخار هزاره ها بد گويي نكن.