۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

رادیو برای کی؟

در ادامه نشست مسئولین رادیو های محلی هزاره جات.

استاد هالندی گفت: رادیو قالبی است برای آزادی بیان، آزادی بیان برای کی؟ برای شما ( کارکنان رادیوهای محلی ) یا مردم؟
چقدر این زمینه را برای مردم تان فراهم کرده اید تا آنها بیایند و از این طریق صدای شان را به گوش مسئولان برسانند؟

مسئولین رادیو جاغوری، مالستان، دایکندی و بامیان سرهایشان پایین بود و جوابی برای گفتن نداشتند. (جواب گزینه اول بود)
حال آنکه آنان ادعا دارند که رادیوی شان آزاد، مستقل، غیرحزبی، غیردولتی و غیر... است.

هیچ نظری موجود نیست: