۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

ادامه کانفرانس انکشافی بامیان

دومین اجلاس گروپ کاری کانفرانس انکشافی بامیان دیروز برگزار شد.
هدف آن بود که تعهدات اجلاس سال گذشته پیگیری شود، انکشاف بامیان محور توجه حکومت مرکزی و دونرهای خارجی قرار بگیرد.

عکس از مهدی مهر آیین

در این جلسه کدام وزیر یا سفیر حضور نداشت، مهمانان در سطح معین، نماینده وزارت یا نماینده سفارت حضور داشتند، عالی ترین مقام، معین وزارت اقتصاد(پوهاند شهیدی) و رئیس پالیسی ارگان های محل (برنا کریمی) بود.

کدام تعهد خاص یا خبر دندان گیر که تأثیر آنی برای مردم داشته باشد شنیده نگردید.
نماینده های مردم بامیان گله و انتقاد کردند که به بامیان توجه نشده.
عکس از مهدی مهر آیین

نماینده های انکشاف دهات، فواید عامه، امور زنان، تحصیلات عالی، معادن، محیط زیست، اقتصاد و انرژی هم از کارهای شده و نشده شان صحبتها کردند و خارجی ها هم ( کوریا، هند، جایکای جاپان، آمریکا، یوناما، یونسکو، ناروی، پی آرتی نیوزلند و سنگاپور، قومندان آمریکایی بگرام) جیب های خود را محکم گرفتند و گفتند در حدی نیستند که تعهد بدهند و بالاخره جلسه به پایان رسید.

چندین خبرنگار هم از کابل آورده شده بودند، روسای ادارات، اینجیوها و اعضای شورای ولایتی هم حضور داشتند، از ساعت نه صبح الی 6 بعد از ظهر جلسه ادامه داشت، نمایشگاهی نقاشی از طرف موسسه اکوتوریزم در جنب این اجلاس برگزار شده بود، شب هم تندیس های بودا نورانی گردید و امروز صبح هم مهمانان به بند امیر برده شدند.


بسیاری از مهمانان می گفتند برای اولین بار است بامیان آمده اند، میراث های تاریخی و طبیعت بامیان برای شان شگفت انگیز است و محرومیت مردم نیز مایه تأسف و چند چق چق و بس خلاص!!

گفتنی است که کنفرانس انکشافی ولایت بامیان سال گذشته برگزار شده بود و شش ماه قبل نیز اولین جلسه گروپ کاری در کابل برگزار گردیده بود.

هیچ نظری موجود نیست: