۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

شفاخانه فرانسوی ها

چند روزی بود که برای مداوای طفل کوچکمان رفته بودیم کابل، انسیتوت طبی فرانسه برای اطفال، عقب پوهنتون طب، علی آباد دو روز تمام از صبح کله سحر الی ساعت چهار عصر علاف بودیم، ( شنیده بودیم که علی هم شهر است و ...).

سیستم ثبت و پذیرش کامپیوتری بود، رنگ و ظاهر شفاخانه هم مدرن جلوه می کرد و دستگاههای پیشرفته هم در خدمت گرفته شده است و داکتران برای هر مریض دوسیه (پرونده) جداگانه تشکیل می دهند و تمام بیماران علاوه بر پزشکان باید توسط تکنولوژی ( سی تی اسکن، رادیولوژیري، سونوگرافی، لابراتوار و ...) هم باید چک شوند، هر معاینه هم حداقل یک هزار افغانی (20 دالر) هزینه بر می دارد.

بعد از دو روز صرف وقت و پیاده شده سه هزار افغانی داکتر متخصص گفت: کدام مشکل جدی ندارد!

شفاخانه توسط بنیاد آغاخان و کشور فرانسه رهبری می گردند، در زمینی دولتی اعمار گردیده است و به گفته داکتر ناصر محقق رئیس شفاخانه وطن از مالیات هم معاف است، مراجعین اش هم اکثرا" از طبقه مرفه و ثروتمند جامعه اند اما از طبقات ضعیف هم مراجعه کننده وجود داشت، شفاخانه نامش برای اطفال است اما همه بیماران در هر سنی را پذیرش دارند.

ولی من به این نتیجه رسیدم که این شفاخانه خیریه نه بلکه موسسه ای انتفاعی شبیه دیگر موسسات اقتصادی آغاخان مانند هوتل سرینا است و شاید هم مسئولین صحت عامه کشور هم که همواره ژست خدمت به وطن را می گیرند در این پروژه شریک باشند، شاید هم مسئولین شفاخانه بگویند که کار و وسایل ما معیاری است و همین هزینه را بر دارد اما به نظر من در شرایط امروز افغانستان تجارت در بخش صحت، تجارت سالمی نباشد.

داکتر محقق که اداره یک شفاخانه کوچک در حد یک کلینیک در برچی را با تعدادی پرسونل صحی بر عهده دارد از هفت لک مالیه سال گذشته اش و عدم توجه دولت به آنها گله کرد، او امثال مرا متهم کرد که پولمان حرام است، پیش ما که شاید یک دهم هزینه آن شفاخانه را ندارد، نمی آیید و هرچه دیده و کشیده اید حق تان است.

البته بخشی بنام "خیریه" هم دارد که قسمتی از هزینه معاینات را تخفیف می دهند، اگر معاینات شما 4000 باشد، اگر آنجا مراجعه کنی و کلی عذر و زاری کنی 800 افغانی اش را تخفیف می دهند و تو کلی خوشحال خواهی شد که هشت صد افغانی صرفه جویی کردی، بالاخره دست زن و بچه را گرفته از کابل به سوی بامیان فرار کردیم.

هیچ نظری موجود نیست: