۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

انکشاف صحت

دیروز بخش جدید جراحی و بخش تشخیص از راه دور شفاخانه ولایتی بامیان رسما" افتتاح شد.
وزیر صحت عامه، سفیر جاپان و یک عالمه خبرنگار برای پوشش این رویداد با طیاره شرکت پامیر (برای اولین بار) به بامیان آمده بودند.

وزیر صحت ادعا داشت که بامیان بیشترین پوشش صحی در کشور را دارد.
وی افزود: راه اندازی مرکز تشخیص از راه دور که توسط فن آوری ماهواره ای شرکت تلفنی روشن به شفاخانه فرانسوی ها در کابل و شفاخانه آغاخان در کراچی وصل است برای اولین بار است که در سطح ولایات راه اندازی می شود و با سرعت در دیگر ولایات هم گسترش می یابد.

با این فن آوری می شود، تصاویر، عکس ها و نتایج آزمایشگاهی یا تشخیص اولیه بیماری های مشکوک را برای اظهار نظر داکتران مجرب به آن شفاخانه ها فرستاد و فورا" بصورت آن لاین جواب را دریافت کرد.

راه اندازی بخش مجهز جراحی که هزینه آن حدود نیم ملیون دلار اعلام شد و بخش تداوی از راه دور انکشاف قابل ملاحظه ای است در بخش صحت، اما وضعیت صحت در مناطق کوهستانی و دور دست بامیان یا هزاره جات چنین نیست که وزیر صاحب ادعا کرده است؛

بطور مثال ورس با بیش از 150 هزار جمعیت هنوز محروم است از شفاخانه، این ولسوالی متشکل است از دره های صعب العبور ولی تنها یک آمبولانس بنام کلینیک سیار در آن کار می کند و تداوی و درمان مردم هم بدست داکتر صاحبانی است که حداکثر سوادشان دو سال آموزش، در زمینه پرستاری توسط اینجیوهاست! و خود باقی حکایت را حدس بزنید.

هیچ نظری موجود نیست: