۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

همدردی

دیروز و دیشب خبرهای کودتا علیه دموکراسی در ایران را دنبال می کردم.
به دوستان و جوانان ایرانی که با شور و شوق و با اعتقاد به انتخابات برای تغییر رأی داده بودند اما نتیجه را عده دروغگو، سرقت کرده و خیانت در امانت کردند فکر می کردم.

انسان به خیر خود آگاه نیست، اگر رژیم به نتیجه انتخابات احترام می گذاشت، شاید به نفع اش بود.
و وضعیت پیش آمده هرچند تلخ است اما شاید به نفع مردم ایران باشد و پایان نظام و رژیم "آقا" نزدیک باشد.
این وعده پروردگار است.

مردم افغانستان، بویژه فارسی زبانان با آینده و سرنوشت مردم ایران احساس قرابت دارند، من تحولات ایران را از نزدیک دنبال می کنم، این تحولات بر زندگی سیاسی و دموکراسی نوپای ما تأثیر داشته و از آن تجربه می آموزیم و در این جفایی که به حق ملت ایران شده است ابراز همدردی می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: