۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

آب یا برق؟

روز گذشته پیاده بطرف خانه در راه بودم، خسته شده بودم و خسته تر از خود را یافتم، خواهش کردم که موقعیت اش را تغییر ندهد تا عکسی از وی بگیرم، عکسی با پس زمینه ای جالب.


مشکل آب، مشکل برق، مشکل ... دغدغه های روزمره خیلی های دیگر انسان های این سرزمین است.
والی صاحب اعلام کرده که با کمک کشور نروژ، شبکه برق بازار به قریه های زرگران، جگره خیل و داودی امسال خواهد رسید و 1500 خانواده از نعمت برق دو جنراتور 480 و 130 کیلووات آمریت برق مستفید خواهد شد.

به نظر من آب دره دوکانی، آب سرشاری است که از کوههای بابا سرچشمه می گیرد، با کمی افزایش بودجه می شد در مناطقی از این دره بند کوچک آب احداث کرد که هم مشکل آب اکثر مناطق مرکز حل می شد و هم مشکل برق.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ای بیرار افغانم من هم مثل خودت از دست این زنده گی بیزار شده و نمیدانم که چی کنم؟