۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

سرقت مسلحانه

هفته گذشته کودکی بی گناه توسط عده ای سارق مسلح در دره شکاری کشته شد.
زن و مردی زخمی شدند، اینها مسافرانی بودند که از کابل به مقصد سیغان در حرکت بودند که در ناحیه سنگ پر دره شکاری هدف قرار گرفتند.

قومندانی امنیه، گناه را به گردن دزدانی که از ولایت بغلان می آید می اندازد و پی آرتی هم توصیه می کند که شب ها از این مسیر حرکت نکنید و چند پسته جدید توسط پلیس ایجاد خواهد شد! (پیشنهاد شده ولی هنوز ...)

ماه گذشته نیز این دزدان مسلح یک همراه موتر کاماز را کشته بوده و پولش را به سرقت برده بودند.
با این وضعیت پی آر تی می خواهد رهبری امنیت ولایت را سال آینده به پلیس بدهد.

پلیس اگر نتواند از پس چند دزد بر آید آیا می تواند به تنهایی امنیت باشندگان ولایت را تضمین کند؟
دره شکاری قبل از شاهراه سالنگ، شاهراه شمال به جنوب بود و قرار است این مسیر سالهای آینده آسفالت شود.

هیچ نظری موجود نیست: