۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

کرزی و طالبان

به سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهور فکر کردم،
همکاری به تجاوز، دولت مشروع به مزدور، بغاوت به مقاومت ملی!

نمی دانم کرزی صاحب با چه پشتوانه ای این گپ ها را می زند ولی این حرفها مرا به تشویش انداخته است یکی از دوستان چند روز پیش می گفت که کرزی خودش طالب است، با این سخنرانی کم کم به حرفهای این دوست دارم باور می کنم.


۱ نظر:

ناشناس گفت...

I think Mr Karzai is hypocrite or got Alzheimer's disease .He doesn't know American keep him in power .He thinks he is somebody opened his big mouth like his friend Mr Ahmadi Nejad doesn't know what he is talking about. create big headache for himself and for the national interest of Afghanistan.He got huge negative publicity all over the world special in U.S TV channel. he is such A..hole. thanks shh...form San Francisco