۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

عدلیه و تجاوز به کرامت انسانی

چند روز پیش تلویزیون طلوع گزارش داد که رئیس عدلیه لوگر به اتهام تجاوز به دختر 17 ساله از سوی محکمه استیناف (محکمه دوم) آن ولایت به 20 سال زندان محکوم شد، محمکه ابتدائیه این فرد را برائت داده بود، این دختر به اتهام فرار از منزل در مرکز اصلاح و تربیه اطفال این ولایت به سر می برده و مراکز اصلاح و محابس زیر نظر ریاست عدلیه می باشد.

رئیس نهادی که باید عدالت را تطبیق کند، از صلاحیت اش سوء استفاده کرده است و قاضی محکمه اول  این فرد را برائت داده!!
دخترک شاید جرم یا بزه ای کوچک را مرتکب شده بود اما اینک تبدیل به قربانی جنایت آنهم وقتی که در حفاظت دستگاه عدلیه کشور قرار داشت تبدیل شده است.

در بامیان نیز چند دختر و زن در مرکز اصلاح و تربیه و محبس به اتهام های مختلف نگهداری می شوند، این مراکز جای مخصوص نگهداری زنان ندارند، زنان و مردان در یک حویلی  کرایی و اتاق های جداگانه تحت مراقبت نگهبان زن ولی سرپرستی مردان نگهداری می شوند، هیچ گونه تضمینی برای عدم تکرار جنایت فوق برای آنان وجود ندارد.

دستگاههای عدلی و قضایی قبل از این که این افراد را به چنین مکان هایی معرفی نمایند باید در مورد امنیت، حفظ حرمت و کرامت انسانی آنها فکر کنند.

۱ نظر:

Té la mà Maria - Reus گفت...

very good blog, congratulations
regard from Reus Catalonia
thank you