۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

پانزدهمین تجلیل

امروز 23 حوت از پانزدهمین سالروز شهادت رهبر شهید بابه مزاری در بامیان تجلیل شد.
بیانیه های رهبران حزب وحدت خوانده شد، والی و یکی دو تن دیگر صحبت کردند.
تمام مسئولین نهادهای دولتی و غیر دولتی از روی حب تا ترس از مردم شرکت کرده بودند و هزاران تن از اقشار مختلف  به عشق رهبر شرکت کرده بودند، اما به نظر می رسید که دست اندرکاران از این پتانسیل نتوانستند استفاده لازم ببرند.
محفلی توأم با سخنرانی و خود نمایی و فخر فروشی عده ای رهبر نما بود.

اول پیام عرفانی یکاولنگی، رهبر حزب وحدت ملت خوانده شد که مدعی مبارزه وسیع برای تغییر بود.
سپس پیام محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم خوانده شد که مدعی موجودیت تفکر تمامیت خواهی (رد برخی از اعضای کابینه توسط پارلمان) بود و  حمایت از قانون مصالحه ملی خواستار شده بود.

در آخر هم پیام کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی خوانده شد وی در این پیام گفته است: برخی دوستان ناآگاه  برای توجیه تند روی خودشان چهره خشن از مزاری ارایه می دهند؛ وی در این پیام وحدت و تعامل مثبت را از اصول مزاری دانسته است .

احمد امید بامیانی استاد حوزه علمیه مهدویه فولادی اندیشه مزاری را متأثر از اندیشه سید جمال الدین افغانی دانست که جنبه عدالتخوانه در آن برجسته تر بود.

حبیبه سرابی والی نیز خصوصیت کاریزماتیکی (مورد توجه همگان بودن) رهبر شهید را برجسته خواند و از پیروان رهبر شهید که منتقد وضعیت فعلی هستند خواست که این سئوال را از خود بپرسند که آنها چه قدمی در مبارزه با ظلم، فساد اداری و حاکمیت عدالت که آرمان های مزاری بود برداشته اند؟ و هر سال این تعهد شان را در تجلیل از مزاری تازه کنند.

از نکات دیگر این محفل اینکه عکس های محقق و خلیلی بود که در کنار رهبر شهید فوتوشاپ شده بود، بعضی رهبر شهید، برخی شهید مزاری، برخی آقای مزاری می گفتند.
یکی از سخنرانان خواهان آن شد که برای آرمان ها، آرزوها و اهداف رهبر شهید بایست کارهای تحقیقاتی و علمی صورت بگیرد.

۲ نظر:

امیر شریف گفت...

فکر میکنم یک سیمینار علمی هم در مورد بازخوانی اندیشه های بابه شهید در راه برگزاری در بامیان است
البته طوریکه شنیدم این سیمینار نه دولتی و حزبی، بل مردمی وعمدتا با پشتکار روشنفکران جوان مقیم بامیان تدویر میگردد

کریم جاوید گفت...

جاوید،بامیان
متاسفانه امروزهمه درتلاشندکه چگونه مفکورههای مسموم شا نرا بخوردمردم بدهد،بهمین لحاظ ناگزیرازآدرس های سخن بگویند که برای مردم قابل اعتمادباشد.
یکی از راههای ساده ای که می توانند به اهداف شان نایل آیند، حصه گرفتن درچنین مراسیم هاست،هرآنچه که بخواهد تحویل مردم میدهدودراخیربه آرمان های شان را باآرمان بابه یکی دانسته ماهی مرادمی گیرند.