۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

دو دانشکده جدید

دانشکده های علوم اجتماعی و زمین شناسی به دانشگاه بامیان افزود گردید، دانشگاه بامیان قبلا" دو دانشکده زراعت و تعلیم و تربیه داشت.

هم اینک حدود یک هزار دانشجو در دانشگاه بامیان تحصیل می کنند که سال آینده چهار صد نفر دیگر به آنها افزوده خواهد شد.
همچنین روز گذشته پوهندوی حمیدالله آدینه به جای انجینر عارف یوسفی به عنوان رئیس دانشگاه بامیان از سوی معاون وزارت تحصیلات عالی معرفی گردید.

دلیل استعفای عارفی کسالت و بیماری اعلام گردید.
آدینه از اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل بوده و از هزاره های ولایت غزنی (احتمالا" جغتو) می باشد.

به گفته عارفی ساختمان های جدید دانشکده های زراعت و تعلیم و تربیه در محل جدید دانشگاه، ابتدای دره خشکک تکمیل شده و آماده افتتاح می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: