۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

پرسشگر

جناب حسینی مدنی یکی از شعارهای اصلی دوره کاندیداتوری اش یافتن یا نشان دادن راه نو  بود و "پرسشگر" در پاسخ به این شعار می باشد.
پرسشگر هفته نامه است یا "نامه هفته"، برای بامیانی که هیچ رسانه چاپی ندارد، غنیمتی است بس بزرگ.
و ویژگی دیگر آن این است که در بالای پیشانی خود نوشته است "منتقد" و گفته است که می خواهد "برای یک مدت طولانی به طور مستمر" حضور داشته باشد.
و متواضعانه تقاضای "همکاری فرهنگیان و دلسوختگان بامیان" را کرده است.

دستان این عزیزان به گرمی می فشارم، معتقدم که  از فرصت فراهم شده باید استفاده کرد و به این خواست و ندا باید لبیک گفت به قدر بضاعت خویش کوشش خواهم کرد تا به یاری آنان بشتابم بر اولین شماره اش هم نقدی دارم که در فرصتی برای شان خواهم فرستاد.

عمر پرسشگر و پرسشگری مستدام باد.

۶ نظر:

احسان گفت...

من هم نخستین شماره پرسشگر را دیدم نشریه خوبی است.مخصوصا اینکه بیشتر رویکردی نقادانه وخبری دارد. با شناختی که من از آقای مدنی دارم چنانکه در سوابق ایشان هست می تواند این هفته نامه را به نشریه ای جریان ساز وموثردر راستای احقاق حقوق مردم تبدیل کند.امیدواری من از آنجایی است که با وجود تمام نارساییها در بامیان تعداد وبلاگهای فعال وجالب در این ولایت بسیار است واین برای کسانی که کار نشراتی می کنند غنیمتی بزرگ است.چنانکه وبلاگ شما بانام زندگی دربامین یکی از این وبلاگهای جالب وخوب است که اطلاعات خوبی از این ولایت میدهد.من نیز انتشار این هفته نامه رابه فال نیک می گیرم.

ناشناس گفت...

آقای مدنی از نفرات مسعود و از ساداتی که در خدمت ایران هست . اینها به جز اینکه بین مردم دو دستگی ایجاد کند کاری دیگری یاد ندارد.

حسن

ناشناس گفت...

ضرب المثل معروفي است كه اگر كسي را نشناختي از دوستانش بشناس. مدني دوست نزديك كبير تابش است. تابش از تند رو ها و خبكهاي باميان است. ساختن نشريه در باميان هم ايده همين آدم مخرب است.بنده با آنكه با نشرات اين هفته اش مشكل نداشتم اما از دوستان همكارش دل خوش ندارم. مدني يك روزنامه نگار حرفوي است. ممكن نشريه اش را خوب به نشر برساند اما به نبع ماها نخواهد بود.
دردمند بامياني

ناشناس گفت...

اگر این حسینی مدنی بتواند، هزار بار حاضر است بامیان را به تاجیکها واگذار کند. جنس مشکوک این شخص به همان عیان است.

ناشناس گفت...

مشکل ما هزاره ها در این است که به هر چیز به دیده شک می نگریم و قبل از هر نتیجه ی به آن نق می زنیم. مدنی را از نزدیک مدت 8 سال است می شناسم. با کارهایش آشنایم. آدم درد دیده است و نویسنده خوب. با آنکه با تاجیکها کار کرده اما تاثیر گذار بود بالای آنها تا تاثیر پذیر. پیام مجاهد را وقتی می خواندی فکر می کردی یک نشریه هزارگی است در حالیکه موسسش مسعود بود.حالا هم این بر می گردد به ما که چقدر از این آدم به نفق بامیان استفاده می توانیم. وقتی ما بنویسیم و به او روان کنیم تا چاپ شود چه مشکیل داریم. مهم اینست که نوشته ما چاپ و کاری برای بامیان صورت بگیرد
رفیعی

فایز گفت...

برایم جالب است سید ها خیلی وقتها از مردم ما استفده کرده این هم از نوع دیگر وی است.
شما ببنید از حرکات ا«ان معلوم است در دو شماره خود فقط دشمن سر حبیبه سرابی شده من هم از وضعیت کنونی بامیان رضایت ندارم ولی نباید این چنین به سیدها که همواره بر گرده ما سوار اند واز ذکات ما نان میخورند اینطور استفاده کنند.
جوانان هزاره بیدار شوید دیگر به سید ها اجازه استفاده جوی را ندهید