۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

به سواتی

در بهسود، کارگاه آموزشی حقوق بشر را دایر کرده بودیم در حین کار گروپی درباره علل خشونت یکی از شرکت کنندگان که خود یک معلم بود چنین نوشته بود. "به سواتی".
بعد که پرسیدم، فهمیدم منظورش "بیسوادی" است.

متأسفانه در سیستم تعلیمی افغانستان دقت کافی در املاء کلمات و دستور زبان فارسی صورت نمی گیرد، در نوشته های بسیاری از باسوادان و به اصطلاح کسانی که ادعا دارند چنین اشتباهات فاحشی را می توان به وفور دید.

غلط املایی حتی یک کلمه و عدم دقت در انشاء جملات برای انسان، بویژه افراد نخبه می تواند نتایج زیان باری به شخصیت وی به بار آورد، خوب است در این باره بیشتر دقت کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: