۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

قیلوله



ظهر یک روز رمضانی، کارگران بی کار اما روزه دار، منتظر اتوبوس، استفاده از فرصت، استراحتی کوتاه (قیلوله)

هیچ نظری موجود نیست: