۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

خون و دود

گزارش خون و دود، گزارشی فیچری به نقل از یک راوی خارجی از وضعیت تعلیم و تربیه در بامیان.

هیچ نظری موجود نیست: