۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

دشواری های سفر هزاره ها به استرالیا-2

برای هزاره بیچاره در تمام میدان های هوایی کسانی آماده باش قرار دارند تا با آنها را شناسایی کند و از این سفر باز دارند و تنها کسانی که همکار او هست همان قاچاق بر هست، که تلاش می کند مسافرش به خیر و سلامت از خان های پلیس و ایمیگریشن ها عبور کند تا به پول اش برسد برای این منظور گاهی به تغییر قیافه و استایل طرف متوسل می شود، کت و شلوار، تی شرت، شلوار جین، عینک، کلاه، رنگ کردن مو، چمدان های مسافرتی، نشان دادن تصاویر میدان هوایی و آموزش دادن چگونگی راه رفتن یا نگاه کردن به اطراف و ... همه و همه تا که شما شناخته نشوید اما بازهم عده ای گیر می افتادند آخه هزاره بیچاره هیچ وقت چنین فرصت نداشته که چنین کارهای کند و چنین استایلی بزند برای اکثر آنها این اولین سفر خارجی و ورود به میدان های بین المللی هوایی است او زبان بلد نیست، اعتماد به نفس ندارد، قاچاق است و صدها نوع ترس و استرس وجود دارد اما هزاران هزاره این راه را طی کرده اند و هزارهایی دیگر در حال تجربه هستند.

هیچ نظری موجود نیست: