۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

کرامت انسانی

دیروز چند زندانی محبس مرکزی بامیان را دیدم که با لباس زندان دستبند زده، همراه سه پلیس مسلح با پای پیاده از روز زمین های کچالو به طرف سارنوالی ( دادستانی ) برده می شدند।
زیاد نگاه نکردم، ترسیدم که خجالت کشند، هرچند که برق نگاههای شان محتاج کمک بود।

این مشکل را بارها با مسئولین زندان و ... در میان گذاشته ام اما نداشتن موتر بهانه دایمی است، هرچند که یکی دو سال می شود که صاحب یک موتر شده اند، اما این موتر بیشتر زیر پای سربازان و مسئولین زندان است تا پاس داشت حرمت و کرامت انسانی زندانی ها।

در زندان بامیان حدود یکصد زندانی در یک مکان مسکونی و کرایه ای محبوس می باشند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

والی صاحب یک کمی خو برده است.