۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

انعکاس

دیروز ساختمان ریاست امور زنان سنگ تهداب اش گذاشته شد، برای پوشش این خبر دعوت شده بودم، اما برایم جاذبه نداشت।
بعدا" فاطمه کاظمیان، رئیس امور زنان را هم دیدم، وی از من خواست که این خبر را منعکس کنم، من هم گفتم چشم!

بیست و چهار اتاق، در سه جریب زمین، در مدت دو سال به مبلغ یازده ملیون افغانی از بودجه عمرانی وزارت در شهر جدید بامیان ساخته خواهد شد।
اما چرا حالا که هوا رو به سردی است این کار شروع شده، نمی دانم।

اما خبر دوم، ماین پاک ها مرکز بامیان را پاکسازی کرده و رفتند।

از یکسال پیش عده زیادی ماین پاک، عموما" پشتون به هدف ماین پاکی به بامیان آمده بودند، اول مردم از اینکه آنها همگی پشتون اند کمی وحشت کرده بودند اما بی چاره ها یکی و دو نفر تلفات هم دادند، ساحات زیادی را پالیدند و ماین هایی را در آوردند و اینک بی سر و صدا رفتند।

به نظر من باید در یک محفل عمومی و مردمی از زحمات آنها قدردانی می شد، گزارش هایی از نحوه کار و تجربه آنان باید نشر می شد چه می شه کرد فند و موسسه همه این ارزش ها را زیر سئوال برده است।

۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam aqhai nazari. chanq ask az shahri jadidi bamiyan baray ma up load konind lotfan. bisyar mayel hastam ki bidanam en shahr chi qadar sakhta shoda ast.