۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

چوب خدا

از آغاز بهار امسال ساخت و ساز خانه های مسکونی در شهر جدید بامیان آغاز شده است।

زمین به عده ای معدود توزیع شده است، البته به گفته شاروال صاحب از قرعه کشی برآمده است، اما بسیاری از کسانی که من می شناسم، کسانی اند که صاحب چند خانه و چند جریب زمین اند، مقامات دولتی اند یا دوستان و آشنایان مقامات دولتی اند یا هم پول دارند و صاحب زمین شده اند و در حال ساخت خانه اند।

خانم من هم بارها سر این مسئله مرا متهم به بی عرضه گی کرده است که چرا دنبال یک واسطه و عریضه و ... نمی گردی و ...

از قضا چندی پیش یک گور دسته جمعی از زمین یکی از کسانی از همان قماش ها سر در آورده است و به کلی وی را به زحمت انداخته است، من که فکر می کنم انسان باید درس بگیرد، اگر من توانستم از برکت زور، پارتی و عدم حاکمیت قانون و ... خلق خدا را کر و کور کنم آیا می توانم خدا را نادیده بگیرم؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام برادر
انجنر ظاهرازبامیان هستم.رسم ورواج خودراحفظ کنید و قدرخانه های گلی را بدانید