۱۳۸۸ آذر ۱۱, چهارشنبه

فرصتی جدید

بالاخره انتظارها به سر رسید و اوباما استراتژی جدید اش را اعلام کرد.
عواقب، پیامد، فایده ها، ضررها و ... را تحلیل گران و مفسران باید بگویند.

حق آمریکا و هر دولت دیگر است که اول منافع ملی خودش را در نظر بگیرد، آنچه من می فهمم این است که منافع ملی ما هم می تواند در راستای این منافع آمریکا در این استراتژی جدید دیده شود.

فرصتی جدید بدست آمده است تا با تکیه بر علم و دانش بر بازسازی کشورمان کوشا باشیم، امورات را به دست خود بگیریم و چند صباحی بدون تهدید و قتل عام و نسل کشی به حیات خویش ادامه دهیم.

هیچ نظری موجود نیست: