۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

آگاهی از قانون منع خشونت

25 تن از جوانان مرکز بامیان با شرکت در مسابقه آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان شرکت کردند.
این مراسم را حقوق بشر راه انداخته بود.5 نفر از 5 قریه مرکز بامیان، یک هفته قانون منع خشونت را مطالعه کرده بودند و در حضور عده ای از مردم به رقابت پرداختند.


جوانان قریه حیدرآباد و سید آباد برنده این مسابقه شناخته شدند.
از هر گروه 6 سئوال از محتویات قانون پرسیده شد، سه نفر داور ( امور زنان، وکلای مدافع و قاضی محکمه) پاسخ ها را بررسی می کردند.

هدف آگاهی عمومی از قانون بود.

مدافعین حقوق زنان طی اقدامی غافلگیرانه تابستان امسال که پارلمان در رخصتی بود، این قانون را به امضای رئیس جمهور رساندند(فرمان تقنینی) و شاید هم می ترسیدند که وکلای به شدت محافظه کار مجلس با تصویب این قانون مخالفت کنند.

این قانون خشونت علیه زنان را تعریف کرده و آنرا جرم دانسته و به 25 مصداق آن نیز اشاره کرده و برای هرکدام جزای مشخصی پیش بینی کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: