۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

آموزش افراطی گری

دیروز از رادیوی آزادی صدای یکی از دانشجویان پوهنتون اسلامی ننگرهار را شنیدم که قطعنامه ای را در محکومیت کشتار غیر نظامیان لغمان می خواند.
او آمریکایی ها را اشغالگر، صلیبی گفته و خواهان خروج آنها بود.

اما دوست عزیز، سال گذشته که "براداران طالب" جوان های لغمانی را سر برید چرا با آنان همدردی نکردید و بر قاتلین اش لعن نفرستادید.

کرزی صاحب شما که می گویید بر آموزشگاههای تروریستان باید حمله کرد و ...، آیا این مرکز دانشگاهی افراطی گری و تعصب و ... را آموزش نمی دهد؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام قومای گل

واقعا اشاره ای به جایی کرده اید. ما باید نگران خانه ای خود مان باشیم. مشرف گفته بود که کرزی از خانه اش خبر ندارد. این حرف او تا حدودی درست است. در ضمن من فکر می کنم که بر بی خبری کرزی باید خصوصیت انکار واقعیت در شخصیت آدمهای افغانستان را هم در نظر گرفت. ما دوست داریم دل خود را به ساده ترین و بیهوده ترین طریق خوش کنیم. آن هم این است که دیگران را برای هر آنچه در اطراف مان می گذرد مقصر بدانیم.

من شخصا به این باورم که العاعده و حلقات هم فکرش توانسته است که تفکر و اندیشه شان را در ذهن نسل جوان در جنوب و جنوب شرق افغانستان به خوبی رسوب بدهد. این نسل تا سالیان سال زندگی را به کام مردم افغانستان تلخ خواهند کرد چه خارجی در کشور باشد و یا نباشد.

ازره