۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

ختم گزارش دهی

سه شنبه آخر وقت گزارش دهی امسال هم تمام شد.
گفته شد حدود 130 ملیون دالر در دو سال گذشته در بامیان مصرف شده است.
احتمالا" 60 ملیون دالر سرک یکاولنگ-بامیان و شاید هم هزینه سرک غوربند- بامیان هم شامل آن باشد و چند پرژه کوچک دیگر.

بازهم تمام سافت گزارشها بدستم نیامده تا دقیق تر مطالعه کنم و آنچه تازه و جدید است برایتان بنویسم، چون دو روز گذشته نزدیک بود بروم زیر تیغ جراح شفاخانه که فرار کردم.

بیرون کشیدن حقایق از راست و دروغ ها از بلوف ها و شانتاژها تبلیغاتی مسئولین گزارش جالبی خواهد بود که سعی می کنم، آنرا انجام دهم، سرابی را آدم خوبی یافتم که بدنبال شفافیت و نو آوری است اما برخی مسئولین کم کارند و تنبل و احیانا" سوء استفاده چی.

هیچ کس هم یخن مسئولی را به علت دروغ پردازی، سوء استفاده و ... نگرفت و هیچ سئوالی خواب آنها را پریشان نکرد، همگی خوشحال بودند و احساس سربلندی می کردند! اندک سئوالات خبرنگاران هم با پاسخ ها کنایه آمیز و حرافی جواب داده شد.

سرابی به دنبال پیشنهاد بهتری بود برای عرضه گزارشات امسال، از رسانه ها کمک می خواست، هرچند من سال گذشته گزارش دهی را نقد کرده بود و راههایی را نشان داده بودم اما گویا آنها در حافظه نمانده بود،

امسال هم به وی گفتم اگر تمام این گزارشات پاورپاینتی در مجله ای در تیراژ زیاد چاپ شود و در دسترس عموم مردم ولایت قرار گیرد بهتر است، خوشحال شد و خواهان همکاری ام گردید ( در اینجا اگر طرح و پیشنهاد دادی خودت در غم می مانی!)

هیچ نظری موجود نیست: