۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

ششمین گزارش

ششمین گزارش سالانه ولایت، ظاهرا" به خوشی و خوبی برگزار کنندگان و به کوری چشم منتقدین به پایان رسید.

سناتور رهایی که خیلی خوشبین بود، او نوید داد که بامیان در هفت هشت سال آینده شاهد تغییر و جهش فوق العاده ای در عرصه توسعه خواهد بود و دلیل اش هم در حال کار بودن سرک های میدان-بامیان؛ دوشی- بامیان؛ غوربند-بامیان؛ یکاولنگ بامیان؛ بلخاب- یکاولنگ بود.
وی در قسمتی از سخنان اش گفت که بامیان در عرصه بازسازی هفتم ولایت می باشد، از او منبع این رده بندی را پرسیدم و گفت وزارت انکشاف دهات گفته است!

وی توضیح داد که سال جاری برای کمپاین انتخابات شورای ولایتی به  تمام قریه جات پنجاب و ورس سفر کرده است و با موتر به این قریه ها رسیده است در حالی که سال 84 در بسیاری از قریه ها مجبور بوده است که پیاده طی طریق کند و نیز افزود که تمام این قریه ها برق سولری یا آبی داشتند و گفت همین ها یعنی انکشاف!

در روز آخر والی صاحب هم بودجه های انکشافی را که دولت و موسسات در سال جاری به مصرف رسانیده اند جمع بندی کرد که بالغ می شد بر 90 ملیون دالر! که زیربنا 50، انکشاف دهات 12 و صحت، معارف و زراعت هر کدام 8 ملیون دالر!
کمی شوک آور به نظر می رسد، آیا به درستی این همه پول به مصرف رسیده؟ نتایج و پیامدهای آن چیست؟

ولسوال ورس هم گفت شاید بشود با دوستی و ایندویوال بازی از این جلسه حسابرسی یک جوری قسر در رفت اما نمی توان در یوم الحساب چنین کرد!

احمدی شورای ولایتی هم از من من گفتن رئیس معارف و رئیس پلیس که همه دستاوردهای امنیت و معارف را از خودشان تلقی می کردند به ستوه آمد و گفت این دستاورد ها مربوط به مردم است!

۴ نظر:

دردمند بامیانی گفت...

نظری عزیز سلام!
امیدوارم صحتمند باشی. خیلی دلم تنگ شده بود تا بدانم که چشمهای تیز بین و دستان زود نویس شما چه چیزی را از کنفرانس می نویسد. با آنکه دیر نویشتی اما خوب.
در ضمن، آنچه را شما و دیگر خوانندگان خلاف اخلاق فکر می کردند حذف کردم امیدوارم دوباره لینک و پیوند تانرا بدست بیاورم.
ارادتمند تان درد مند بامیانی

ناشناس گفت...

گزارش سناتور و والی صاحب بسیار خنده آور و متملقانه است. نمی دانم چرا در مقابل مردم اعتراف نمی کنند که ما زور مان نمی رسد و کاره ی نیسیتیم .
از سادگی و بی خبری مردم شریف و آرام بامیان هرکس به نفع خودش سوء استفاده می کند. مهر کردن دهن این مردم هنر نیست کار کردن و گفتن واقعیت هنر است.

زکی گفت...

این حنا ها دیگه رنگ ندارد. هربامیانی آنقدر زرنگ شده که بداند چرا به هزارجات بی توجهی می شود. فقط ته مانده ی آبروی خودشان را می برند و اثبات می کنند که آلت دست قرار گرفته اند. لطف نموده نظرم را نشر نمایید.

ناشناس گفت...

salam why you write montaqiden if intqad is bad I think you shuld write ba kory chashm e bad khwahan!!!