۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

کارشکنی در کنکور

صدها جوان هزاره از ولایت غزنی کارت شمولیت در کنکور را بدست نیاوردند.
امروز دوم روز است که کنکور در ولایت غزنی برگزار می گردد و دو روز دیگر هم ادامه دارد، برای فارغین 19 مکتب از ولسوالی های جاغوری، قره باغ، ناهور و مرکز غزنی کارت شرکت در امتحان کنکور صادر نشده است.

صدها جوان که برای شرکت در امتحانات کنکور از ولسوالیهای فوق به مرکز ولایت آمده بودند، مشاهده کردند که نام آنها در لیست واجدین امتحان نیست و مسئولین برگزاری امتحانات گفتند که کارتهای آنها گم شده است و وعده داده است که  برایشان کارت جدید-دست نویس بدون ثبت کامپیوتر وزارت تحصیلات عالی- صادر می کنند!

سال گذشته نیز یکی دو مکتب، آنهم از جاغوری به چنین سرنوشتی دچار شده بود که نام آنها نه به عنوان قبولی نه ناکامی- بی نتیجه- در سایت وزارت تحصیلات عالی نیامد-گم شد- و نگرانی امسال نیز همین است که این افراد که حدود شان به 1500 نفر می شود به آن سرنوشت دچار نشوند.

گفته می شود که بیش از 2000 نفر از شرکت کنندگان کنکور غزنی بچه های هزاره هستند که شمار زیادی از آنها از 40 لیسه جاغوری می باشد و حدس و گمان هایی هم وجود دارد که کرزی صاحب به همراه فاروق خان وردک -وزیر بی تعصب معارف-به هدف ایجاد وحدت ملی و تلافی از نمایندگان منتخب ولایت غزنی که تمامن هزاره هستند این کار را کرده باشند.

هیچ نظری موجود نیست: