۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

پروژه حمایت از زنان

سفیر آمریکا در افغانستان، پروژه های کوچک مربوط به زنانASGP را در سرتاسر افغانستان تمویل می کند.
هدف این برنامه بهبود وضعیت و کیفیت زندگی زنان و دختران افغان از طریق تقویت ظرفیت جوامع مدنی متمرکز به زنان است.

این پروژه ها باید در عرصه های معارف، صحت، آموزش مهارت ها، فرصت های اقتصادی و مشوره در موضوعات فامیل باشد.
پروژه ها در چهار دسته تقسیم می شود 1- سریع الاثر، چهار ماهه 2- پروژه های عرضه خدمات، یکساله 3- پروژه های هماهنگ کننده فعالیت های حمایوی  4- پروژه های تداوم پروگرام.

اگر شما یک نهاد مدنی ثبت شده یا در حال ثبت دارید می توانید از طریق آدرس های ذیل پیشنهادات خود را برای درخواست پروژه ارایه نمایید.
زون کابل که شامل بامیان، دایکندی و میدان هم می گردد؛ شماره تلفن 0777900870 وEmail: asgpkabul@crea-af.com یا به آدرس سفارت0793815268 و Email:info@crea-af.com یا به  این وب سایت  مراجعه کنید.

این معلومات را از بروشوری که در نمایشگاه صنایع دستی زنان بامیان دریافت کردم، خدمت شما تقدیم کردم تا اگر طرح و برنامه ای برای رشد و انکشاف زنان دارید با خبر شوید.

 قوروت بهداشتی، محصول انجمن زنان بامیکا


 این نمایشگاه در ختم پروژه چهار ماهه 5 انجمن که برای زنان پروژه هایی از سفارت گرفته بودند دایر شده بود، پروژه هایی مانند چیپس سازی، لبنیات سازی (چکه، قوروت، ماست)، ترویج سبزیجات در گلخانه، عسل و آموزش ژورنالیزم برای دختران بود که توسط  انجمن هایی که متعلق به خانم زینب رضایی، حلیمه رضایی، راضیه حسینی و هادی غفاری می باشد تطبیق گردیده بود.

هیچ نظری موجود نیست: