۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

حمایت از ارزشهای جهانی

قرار است امروز، بعد از چهار ماه کشمکش  پارلمان جدید آغاز به کار کند.

طرف حاکمیت چون نتیجه را به نفع خویش نمی دید متوسل شد به راههای به ظاهر قانونی و افراد زیادی از جمله به ظاهر کارشناس و حقوق دان، تحلیل گر و استاد دانشگاه این عمل را توجیه و حمایت کردند.
و طرف دیگر هم که خوب می دانست چه ها کرده اند و چه ها که نکرده اند در بیم، هراس و اضطراب به سر می بردند.

در گیر و دار دعوای قدرت بین کرزی و نمایندگان آنچه بیشتر از همه آسیب دید اعتماد مردم بود به ارزش هایی چون دموکراسی، حق رأی، قانون، حاکمیت قانون و حقوق بشر.

ارزش هایی که تاکنون به عنوان تنها راه حل برای ختم بحران های قدرت در کشورها شناخته شده است.
پس برای پاسبانی و نهادینه کردن این ارزش ها باید تلاش بیشتر کرد، زیرا چاره ای دیگر نداریم.

هیچ نظری موجود نیست: