۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

مکر و حیله یا بیماری!

در میر آدینه مرکز مالستان شنیدم که دختران لیسه مرکز که دو ماه پیش به بیماری ناشناخته ای در مکتب مبتلا شده اند هنوز بهبود نیافته و تاکنون هیچ کاری هم برای تداوی آنها صورت نگرفته، رفتم به سراغ برخی هایشان آنها را به چشم خویش دیدم که هنوز بهبود نیافته اند، این وضعیت مرا خیلی متأثر ساخت، گزارش کاملی از آن نوشتم و برای اینکه بیشتر تأثیر کند برای روزنامه هشت صبح روان کردم این گزارش اینک نشر شده است.
شما هم می توانید آنرا در اینجا و اینجا بخوانید.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام آقای نظری تشکر از اینکه زحمت می کشید در گزارش شما یک کلمه غلط(تعویض) ذکر شده که به( تعویذ) اصلاح نمایید