۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

حساسیت مدنی

روز پنج شنبه بعد الظهر قضیه ای اتفاق افتاده بود که می توانید شرح اش را اینجا بخوانید.
دوستان زیادی با من تماس گرفتند و گفتند یک کاری باید کرد، دیروز هم اجتماعی از طرف فعالین مدنی به این مناسبت سازماندهی شده بود.

این قضیه از طرف نهادی که در آن کار می کنم با جدیت تعقیب می شود و من نمی خواهم قبل از نتایج این بررسی ها صحبت نمایم، اما حساسیت نهادهای مدنی و انسان های پاک ضمیر که همدردی نشان دادند ستونی و زیباست و باید این فرهنگ نهادینه و همه گیر شود.

هیچ نظری موجود نیست: