۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

خشونت و حقوق بشر

در کنفرانس خبری دیروز حقوق بشر، یک خبرنگار درباره افزایش شمار خشونت علیه زنان  پرسید: برخی مردم عقیده دارند فعالیت نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق زنان باعث افزایش خشونت بر زنان شده، زیرا آنها فکر می کنند اینک پشتیبان و حامی دارند و جنگ و جدال بیشتر شده است!!

البته در طول چند سال فعالیت های حقوق بشری بارها با این نوع سئوالات روبرو شده ام، البته ما همواره جواب هایی داشته و ارایه کرده ایم؛ می خواهم بدانم شما چه فکر می کنید؟

آگاه کردن زنان و مردان از حقوق بشری شان، حمایت از قربانیان خشونت، ایجاد خانه امن، نظارت از عملکرد پلیس، سارنوال و محکمه در تطبیق درست قانون و تأمین حقوق شهروندان و آموزش آنها درباره موازین حقوق بشر و چگونه رعایت آن، بازدید منظم از زندان ها که مباد آن متهم یا محکوم بی چاره بیش از آنچه قانون برایش حکم کرده جزاء نبیند یا اعمالی مغایر کرامت انسانی بر وی اعمال نشود و حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیری چون زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت که صدای شان را کسی نمی شنود،
آیا به خشونت می انجامد؟

۱ نظر:

www.Blog.af گفت...

فرهنگ و تعقل نیاز است ...