۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

ادای احترام به رهبر شهید

ورزشکاران رشته نیوفول کنتاکت کاراته قبل از شروع مسابقات شان به تندیس رهبر شهید مزاری ادای احترام کرده و سپس تا محل مسابقات را با مارش ورزشی از میان بازار طی کردند।

متأسفانه بدلیل مشغله ای نتوانستم این رویداد را پوشش دهم از دوست عزیزم مهرآیین صاحب خواستم که اگر عکسی دارد برایم ارسال کند وی گفت در اینجا نشر شده، گزارش تصویری اش به خوبی واضح است।

ادای احترام به تندیس رهبر شهید و در دست داشتن پلاکارت ها و عکس های آن فرزانه برای جامعه سرگردان امروز ما می تواند قوت قلبی باشد.


۳ نظر:

شهر نوش گفت...

امید است که این گرد همایی به نفع اقای کرزی نباشد. که هیچ فرقی با عبداله ندارد و به معنی افتادن از چاله در چاه نباشد!

شهر اشوب گفت...

مردم هزاره قبل از رسیدن به ریاست جمهوری به اتحاد و اتفاق فکر کنند که خیلی مهمتر است.

ناشناس گفت...

من نمیدانم گپهای شما به موضع چی ارتباط دارد؟