۱۳۸۸ شهریور ۸, یکشنبه

گور دسته جمعی

دیروز یک قبر دسته جمعی در محل شهر جدید بامیان کشف گردید

کارگرانی که مشغول حفاری سنگ تهداب خانه مسکونی بودند استخوانها و لباس و کفش هفت نفر را در پشت میدان هوایی پیدا کردند
به گفته یکی از ساکنان محل این گور احتمالا" مربوط به دوره کمونیست ها می باشد، چون قتل عام های دوره طالبان را مردم (زنان) فرصت یافتند در ابتدای دشت عیسی خان دفن کنند ولی این فرصت را در زمان کمونیستان نیافتند

کشف این اجساد فریادی است بر مظلومیت این قربانیان، فریادی که هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

۱ نظر:

ابرا هیم تولا گفت...

کشف این گور اولین گور نبوده بلکه آخرین گور دسته جمعی نیز نخواهد بود شاید هم این گورمربوط دوره طالبان باشدچونک اگرمردان وزنان فرصت دفن یک مجموعه انسانهای قتل عام شده رایافتند , مجموعه های دیگر نیز به باور بسیار ی از مردم بامیان بودند کهد درزمان طالبان کشته شده اندولی تاهنوز اجساد شان نامعلوم است ودرعین حال عدده زیادی از مردم بامیان هنوز مفقود الاثر اند که کس نمیداند چه سرنوشتی برسر آنان آمده است دفن همان عده اجساد دربامیان دلیل برختم کشته شد گان دربامیان بدست طالبان نیست