۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

سفیر جاپان

آقای هیروکی سفیر جاپان همراه هیئتی  یکی دو روزی است که در بامیان هست.

به گفته والی صاحب نامبرده از پروژه های در حال کار که آن کشور بودجه آنرا پرداخت می کند از جمله سرک بامیان- یکاولنگ بازید به عمل آورده و نیز وعده های کمک های فرهنگی در قسمت حفظ و نگهداشت آثار باستانی و تاریخی داده است که در آینده اعلام خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: