۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

کاووش های باستان شناسی

دیروز پروفسور زمریالی طرزی، باستان شناس مشهور افغانی با یک گروپ باستان شناس فرانسوی کاوش برای یافتن بودای 300 متره خوابیده را در حدفاصل بین دو بودا آغاز کرد.

این نهمین سالی است که این کاوشگر به امید یافتن بودای 300 متره خوابیده حفاری می کند اما تاکنون به این آرزوی خویش دست نیافته است او بر اساس نوشته های زائر چینی و تحقیقات دیگر اعتقاد دارد که 50% احتمال دارد این پیکره عظیم بودا در این منطقه باشد.

پروفسور طرزی در این مدت چندین معبد، استوپه و مجسمه های خرد و بزرگ در منطقه حفاری پیدا کرده که همگی را تسلیم دولت داده تا در موزیمی که ساخته می شود در معرض نمایش بگذارد.

هفته گذشته پروفسور یامائوچی، باستان شناس جاپانی نیز در رأس یک گروپ دیگر کارهای تحقیقاتی خویش را در مغاره های بودا شروع کرده است، این پژوهشگر اعتقاد دارد که بودای 300 متره در نزدیکی های شهر غلغله موقعیت دارد.

این دو دانشمند باستان شناس سالهاست که برای پیدا کردن بودای 300 متره خوابیده رقابت دارند.
البته خیالتان راحت باشد، کار این دو محقق زیر نظر دولت مرکزی، محلی، امنیت ملی، یونسکو و ... قرار دارد.

فرصت خوبی است دو محقق برجسته باستان شناس، مجتبی میرزایی متخصص ترمیم آثار باستانی و رسول شجاعی کارشناس آثار باستانی در بامیان حضور دارند، بعد از جشنواره دوم راه ابریشم قصد دارم بیشتر با این کارشناسان در این رابطه صحبت نموده و گزارش تهیه کنم.

هیچ نظری موجود نیست: