۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

گزارش حقوق بشر از منازعه امسال کوچی ها در بهسود

نتیجه کار امسال برادران کوچی برای مردم ده نشین هزاره؛ 6 کشته، 6 زخمی، 340 قریه آواره، 153 حویلی حریق، حدود 2800 فامیل متضرر و آواره، 35 باب مکتب تعطیل که حدود 5500 شاگرد محروم از تحصیل.

گزارش تکمیلی گروه حقیقت یاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را همراه جزئیات کامل، اسامی و عکس ها را اینجا بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: