۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

سیما سمر در بامیان

چند روزی بود که میزبان داکتر سیما سمر بودیم؛
شخصیت فرزانه ای که خدمات شایسته ای برای این مردم انجام داده است، خبر رویدادهایی را که داکتر در آن حضور و نقش داشته دیگر دوستان پوشش داده اند، اینک چند عکس از این سفر.

داکتر و اولاد هایش؛
داکتر در بامیان تنها نیست، حدود 60 طفل یتیم در آشیانه سمر، او را مادر خطاب می کنند و 100 طفل دیگر هم در آشیانه جاغوری اولاد دارد.
کلینیک کمیتی، در سی کیلومتری مرکز بامیان نزدیک کوه بابا با همت خواهر ورنی، خواهر خوانده داکتر؛ هشتاد و سه ساله اهل سوئیس که در کشور به Miss Afghanistan مشهور است، دیروز افتتاح شد؛ ورنی عاشق افغانستان است، بیش از سی سال است که هر سال به افغانستان می آید و کمک هایی را که از مردم آنجا جمع کرده صرف پروژه های کوچک، خدمت به مردم فقیر هزاره می کند، او از کشته شدن در این راه هم باکی ندارد و استقبال می کند،  بچه های آشیانه او را به عنوان خاله در آغوش می کشند و او هم بچه های آشیانه را فرزندان خود می داند، شغل او جمع آوری کمک از مردم کشورش برای مردم افغانستان است، یکی از آرزوی های این خانم کسب تابعیت افغانستان است!
داکتر از دختران کمیتی پرسید کدامشان می خواهند والی یا وزیر یا ... شوند؟
هیچکس جواب نداد و داکتر آنها را تشویق به درس خواندن کرد.
نهادینه کردن حقوق بشر بوسیله زنان قدرتمند

هیچ نظری موجود نیست: