۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

فراغت قابله ها و ...

فراغت 20 قابله، آنهم برای چهارمین بار خبر مهم و جالب شهر ماست، جماعت خبرنگار هم نان شان در روغن شد!
این تنها یک قسمت از جماعت عکاس و فیلمبردار می باشد.
در تربیه این بیست نفر، بیش از چهل نفر دیگر هم لوح تقدیر گرفتند، یعنی همه سهیم بودند، وزیر صاحب یا همان سرپرست از کابل بلند شده آمده بود و چپن فارغین را پوشیده بود و خیلی های  دیگر هم حضور داشتند.

چرا فراغت 20 قابله این همه اهمیت دارد؟
به نظر می رسد که کار یا پروژه چندان دندان گیر دیگری پیدا نمیشه، همگی بیکارند و مشغول روزمره گی، همگان سعی دارند در ای پروژه خود را سهیم کنند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

چون خیلی بیچاره ایم، چون کسی به ما هیچ توجه نمی کند، چون عادت مان شده که همیشه اگر حتی پشیزی هم از حق مان را گرفتیم هلهله و ولوله راه بیندازیم، چون...!!!
واااااااااااااااااااایییییییییییی! چی باید گفت؟

ناشناس گفت...

زنده باد آقاي نظري قدامزي خبرا
واقعا جالبه خيربنگري عكس هاي بسيار جالب كه خود بيان گرخيلي ازمطالب است