۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

آمادگی برای زمستان

زمستان با سردی اش آمده است و مواد سوختی هم قیمت اش به آسمان رفته است (زغال سنگ کهمرد بوجی کوچک 250 و کلان 350 افغانی، چوب بلوط سیری 85 افغانی و گاز کیلویی 85 و تیل هم فی لیتر 65 افغانی) و دولت ما هم که معلوم است غم ملت را ندارد- بازار آزاد است دیگه-، بنابر این شکایت از سردی زمستان و بالا رفتن قیمت مواد سوختی و بی توجهی دولت فکر می کنم چاره مشکل نیست.

دو چاره به نظرم می رسد، یکی به دولت و دیگری به ملت:

1- یک بوجی زغال در معدن اشپشته واقع در  دوآب میخ زرین کهمرد 70-100 افغانی به فروش می رسد و به همین مقدار هم وزارت معادن تکس می گیرد و بقیه هم کرایه موتر و استفاده فروشندگان است که قیمت را به 250-350 رسانده، حال اگر دولت محلی بتواند جوازی از وزارت معادن اخذ کند که برای شهروندان بامیان این تکس گرفته نشود در هر بوجی حدود 100 افغانی قیمت ها برای بامیان کاهش خواهد یافت.
2- عایق کاری خانه ها، بستن تمام محافظ نفوذ هوای سرد، استفاده از شیشه های دو جداره،  استفاده از سیستم قدیمی توخانه ای، استفاده از سیستم گرم خانه های آفتابی، استفاده حداکثری از نور خورشید، استفاده از بخاری های ذغالی با کیفیت بدون اتلاف انرژی و ...

۱ نظر:

Biology notes گفت...

your blog have a great content it like your blog
Thanks for sharing