۱۳۹۲ تیر ۹, یکشنبه

عوارض مهاجرت

علی جعفری گفته می شود که چند روز پیش در اثر حمله قلبی در کمپ یا مرکز بازداشت اداره مهاجرت در سیدنی در گذشته است اما امشب از زبان هم کشتی هایش شنیدم که بنده خدا بیش از چهار سال بوده که به استرالیا آمده، اول از کمپ آزاد شده بعدن دوباره به کمپ برده شده است او هفت هشت سال را در انگلیس بلاتکلیف بوده و قبول نشده بعد آمده اندونزی و از راه دریا استرالیا آمده بود اما به دلیل مشابهت اسمی با فرد دیگری که در انگلیس سابقه جرمی داشته و متواری بوده برای سالها در کمپ ویلاوود سیدنی در بازداشت قرار داشته است و بعد غریبانه جان می دهد؛ به نظر من غربت، تشویش، سالها بلاتکلیفی و زندگی در کمپ باعث مرگ شده است ورنه با این سن و سال که نمی شه باور کرد مرگ بر اثر تکلیف قلبی!

هیچ نظری موجود نیست: