۱۳۹۲ تیر ۹, یکشنبه

انجمن هزاره های استرالیا

این مشکل و مشکل آن جوان که غریبانه در کمپ یکی دو هفته پیش در گذشت در حالی است که جمعیت هزاره های استرالیا بیش از چندین ده هزار نفر می رسد و استرالیا چهارمین کشوری است بعد از افغانستان، پاکستان و ایران بیشترین جمعیت هزاره در آن زندگی می کنند و بیش از پانزده انجمن، نهاد یا کمیونیتی هزاره ها در اینجا ثبت و راجستر هستند اما هیچ کس از حق و حقوق این ها دفاع نمی کند.

هیچ نظری موجود نیست: