۱۳۸۷ آذر ۲۰, چهارشنبه

بامیان در هفته دوم قوس

کنفرانس گزارش دهی ولایت
فارغ التحصیلی بیش از 40 پلیس از مرکز تعلیمی پلیس بامیان
افتتاح ساختمان اداری ولسوالی و قومندانی امنیه یکاولنگ
برگزاری روز جهانی معلولین در شیبر
از مهمترین خبرهای هفته بود

هیچ نظری موجود نیست: