۱۳۸۷ آذر ۲۰, چهارشنبه

روز حقوق بشر

امروز شصتمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است، تضمین و تحقق حقوق بشر در دنیای امروز بزرگترین آرزوی بشر است.

ما می توانیم با تکیه به ارزش های حقوق بشر به بسیاری از حقوق پایمال شده خود برسیم، ارزشهایی را صدا کنیم که امروز جهان آنرا صدا می کند، مبارزه با تبعیض و نابرابری، احترام به کرامت و حیثیت انسانی بدون توهین و تحقیر، احترام به حق زندگی، حق آزادی عقیده، بیان و فکر، مذهب، رفت و آمد، حق انتخاب، حق ازدواج، حق آزادی کار، حق آزادی اجتماعات، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به سطح زندگی، حق تأمینات اجتماعی، حق برخوداری از توسعه و حق امنیت.

سه سال پیش حامد کرزی رئیس جمهور، این روز را به نام روز قربانیان نقض حقوق بشر نام نهاد، این روز باید به پاس خدمات انسان هایی که برای ارزش های والای انسانی رزمیدند و تلاش کردند باید جشن گرفته شود و نباید با غم و اندوه شروع گردد، به نظر من باید روز ملی قربانیان به روز دیگر موکول گردد.


۱ نظر:

ناشناس گفت...

هر روزی که باشد فرق نمی کند انچیزی که مسلم شده است انستکه حق گرفتنی است
"حمید"